ยินดีต้อนรับเข้าสู่....
บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน)
นักลงทุนสัมพันธ์ สอบถามข้อมูลนักลงทุน ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
Email This Print This 

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

นายโสฬส ตั้งในธรรม
ผู้อำนวยการส่วนบัญชีและการเงิน

โทรศัพท์ : 038-296339-4, 038-296391-2 ต่อ 106
โทรสาร : 038-348-029
โทรศัพท์มือถือ : 081-762-2480

อีเมล์ : soros@tapaco.com