ยินดีต้อนรับเข้าสู่....
บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน)
นักลงทุนสัมพันธ์ ข้อมูลทางการเงิน แบบฟอร์ม 56-1
Email This Print This 
แบบฟอร์ม 56-1 ดาวน์โหลด
ประจำปี 2560
444 KB
ประจำปี 2559
374 KB
ประจำปี 2558
375 KB
ประจำปี 2557
379 KB
ประจำปี 2556
476 KB
ประจำปี 2555
595 KB
ประจำปี 2554
583 KB
ประจำปี 2553
671 KB
ประจำปี 2552
614 KB
ประจำปี 2551
612 KB
ประจำปี 2550
674 KB