ยินดีต้อนรับเข้าสู่....
บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน)
นักลงทุนสัมพันธ์ ข้อมูลทางการเงิน งบการเงิน
Email This Print This 
ประจำปี
ดาวน์โหลด : PDF | ZIP
ไตรมาสที่ 3
ดาวน์โหลด : PDF | ZIP
ไตรมาสที่ 2
ดาวน์โหลด : PDF | ZIP
ไตรมาสที่ 1
ดาวน์โหลด : PDF | ZIP
งบการเงิน ดาวน์โหลด
2560
งบการเงินไตรมาสที่ 1 PDF ZIP
งบการเงินไตรมาสที่ 2 PDF ZIP
งบการเงินไตรมาสที่ 3 PDF ZIP
งบการเงินประจำปี PDF ZIP
 
2559
งบการเงินไตรมาสที่ 1 PDF ZIP
งบการเงินไตรมาสที่ 2 PDF ZIP
งบการเงินไตรมาสที่ 3 PDF ZIP
งบการเงินประจำปี PDF ZIP
 
2558
งบการเงินไตรมาสที่ 1 PDF ZIP
งบการเงินไตรมาสที่ 2 PDF ZIP
งบการเงินไตรมาสที่ 3 PDF ZIP
งบการเงินประจำปี PDF ZIP
 
2557
งบการเงินไตรมาสที่ 1 PDF ZIP
งบการเงินไตรมาสที่ 2 PDF ZIP
งบการเงินไตรมาสที่ 3 PDF ZIP
งบการเงินประจำปี PDF ZIP
 
2556
งบการเงินไตรมาสที่ 1 PDF ZIP
งบการเงินไตรมาสที่ 2 PDF ZIP
งบการเงินไตรมาสที่ 3 PDF ZIP
งบการเงินประจำปี PDF ZIP
 
2555
งบการเงินไตรมาสที่ 1 PDF ZIP
งบการเงินไตรมาสที่ 2 PDF ZIP
งบการเงินไตรมาสที่ 3 PDF ZIP
งบการเงินประจำปี PDF ZIP
 
2554
งบการเงินไตรมาสที่ 1 PDF ZIP
งบการเงินไตรมาสที่ 2 PDF ZIP
งบการเงินไตรมาสที่ 3 PDF ZIP
งบการเงินประจำปี PDF ZIP
 
2553
งบการเงินไตรมาสที่ 1 PDF ZIP
งบการเงินไตรมาสที่ 2 PDF ZIP
งบการเงินไตรมาสที่ 3 PDF ZIP
งบการเงินประจำปี PDF ZIP
 
2552
งบการเงินไตรมาสที่ 1 PDF ZIP
งบการเงินไตรมาสที่ 2 PDF ZIP
งบการเงินไตรมาสที่ 3 PDF ZIP
งบการเงินประจำปี PDF ZIP
 
2551
งบการเงินไตรมาสที่ 1 PDF ZIP
งบการเงินไตรมาสที่ 2 PDF ZIP
งบการเงินไตรมาสที่ 3 PDF ZIP
งบการเงินประจำปี PDF ZIP
 
2550
งบการเงินไตรมาสที่ 1 PDF ZIP
งบการเงินไตรมาสที่ 2 PDF ZIP
งบการเงินไตรมาสที่ 3 PDF ZIP
งบการเงินประจำปี PDF ZIP
 
2549
งบการเงินไตรมาสที่ 1 PDF ZIP
งบการเงินไตรมาสที่ 2 PDF ZIP
งบการเงินไตรมาสที่ 3 PDF ZIP
งบการเงินประจำปี PDF ZIP