ยินดีต้อนรับเข้าสู่....
บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน)
นักลงทุนสัมพันธ์ ข้อมูลทางการเงิน ปฎิทินนักลงทุน
Email This Print This 
วันที่ ลักษณะกิจกรรม รายละเอียด
27 ก.พ. 2560 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมที่สานักงานและโรงงานแห่งใหม่ของบริษัท ตั้งอยู่ เลขที่ 454/14 หมู่ 9 เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี ประเทศไทย
26 ต.ค. 2559 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมที่สานักงานและโรงงานแห่งใหม่ของบริษัท ตั้งอยู่ เลขที่ 454/14 หมู่ 9 เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี ประเทศไทย

ข้อสังเกต
  1. วันเวลาในกิจกรรมทั้งหมด จะเป็นผลปีก่อนหน้านี้ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ การประกาศต่างๆ ในอนาคต