ยินดีต้อนรับเข้าสู่....
บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน)
นักลงทุนสัมพันธ์ ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น การใช้สิทธิ
Email This Print This 

การใช้สิทธิ TAPAC-W3


ประเภท ชื่อย่อ เงื่อนไข และข้อกำหนดสิทธิที่สำคัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ TAPAC-W3 - ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ : วันที่ 21 และวันที่ 24-27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 8.30-15.30 น.
- วันที่ใช้สิทธิ : วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2560
- อัตราการใช้สิทธิ : 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ
- ราคาการใช้สิทธิ : 6.00 บาทต่อ 1 หุ้นสามัญ