ยินดีต้อนรับเข้าสู่....
บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน)
นักลงทุนสัมพันธ์ ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น นโยบายและการจ่ายเงินปันผล
Email This Print This 

บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหัก ภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฏหมาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานและโครงการใน การดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ

รอบผลประกอบการ วันปิดสมุด
ทะเบียน
เงินปันผล
(บาท/หุ้น)
วันจ่ายปันผล วันขึ้น
เครื่องหมาย
01 พ.ย. 2559 - 31 ต.ค. 2560 - 0.20 19 มี.ค. 2561 07 ก.พ. 2561
01 พ.ย. 2558 - 31 ต.ค. 2559 08 มี.ค. 2560 0.04 17 มี.ค. 2560 03 มี.ค. 2560
01 พ.ค. 2558 - 31 ต.ค. 2558 27 ม.ค. 2559 0.06 16 มี.ค. 2559 22 ม.ค. 2559
01 พ.ย. 2557 - 30 เม.ย. 2558 27 ก.ค. 2558 0.04 07 ส.ค. 2558 22 ก.ค. 2558
01 พ.ค. 2557 - 31 ต.ค. 2557 10 ก.พ. 2558 0.08 25 มี.ค. 2558 05 ก.พ. 2558
01 พ.ย. 2556 - 30 เม.ย. 2557 10 ก.ย. 2557 0.04 22 ก.ย. 2557 05 ก.ย. 2557
01 พ.ค. 2556 - 31 ต.ค. 2556 13 มี.ค. 2557 0.10 10 มี.ค. 2557
01 พ.ย. 2555 - 30 เม.ย. 2556 21 ส.ค. 2556 0.01 02 ต.ค. 2556 16 ส.ค. 2556
01 พ.ค. 2555 - 31 ต.ค. 2555 05 ก.พ. 2556 0.18 15 มี.ค. 2556 31 ม.ค. 2556
01 พ.ย. 2554 - 30 เม.ย. 2555 17 ก.ค. 2555 0.09 27 ก.ค. 2555 12 ก.ค. 2555
01 พ.ค. 2554 - 31 ต.ค. 2554 06 ก.พ. 2555 0.18 19 มี.ค. 2555 01 ก.พ. 2555
01 พ.ย. 2553 - 30 เม.ย. 2554 22 ก.ค. 2554 0.07 01 ส.ค. 2554 19 ก.ค. 2554
01 พ.ค. 2553 - 31 ต.ค. 2553 26 ม.ค. 2554 0.18 16 มี.ค. 2554 21 ม.ค. 2554
01 พ.ย. 2552 - 30 เม.ย. 2553 10 ส.ค. 2553 0.05 20 ส.ค. 2553 05 ส.ค. 2553
01 พ.ค. 2552 - 31 ต.ค. 2552 09 ก.พ. 2553 0.14 15 มี.ค. 2553 04 ก.พ. 2553
01 พ.ย. 2551 - 30 เม.ย. 2552 27 ส.ค. 2552 0.03 10 ส.ค. 2552 24 ส.ค. 2552
01 พ.ค. 2551 - 31 ต.ค. 2551 10 ก.พ. 2552 0.12 16 มี.ค. 2552 04 ก.พ. 2552
01 พ.ย. 2550 - 30 เม.ย. 2551 01 ก.ย. 2551 0.03 12 ก.ย. 2551 27 ส.ค. 2551
01 พ.ค. 2550 - 31 ต.ค. 2550 07 ก.พ. 2551 0.03 17 มี.ค. 2551 04 ก.พ. 2551
01 พ.ย. 2549 - 30 เม.ย. 2550 22 ส.ค. 2550 0.03 31 ส.ค. 2550 17 ส.ค. 2550
01 พ.ค. 2549 - 31 ต.ค. 2549 05 ก.พ. 2550 0.07 09 มี.ค. 2550 31 ม.ค. 2550
01 พ.ย. 2548 - 30 เม.ย. 2549 30 มิ.ย. 2549 0.05 14 ส.ค. 2549 27 มิ.ย. 2549