ยินดีต้อนรับเข้าสู่....
บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน)
นักลงทุนสัมพันธ์ ข้อมูลบริษัท ธุรกิจของบริษัท
Email This Print This 

บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนพลาสติกวิศวกรรม (Engineering Plastic Parts) โดยการฉีดขึ้นรูป (Injection Molding) โดยบริษัทฯได้รับอนุญาตจากบริษัท พาร์ทเนอร์ อินดัสทรีส์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น (PNI) ให้เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนพลาสติกวิศวกรรมทั้งที่มีสิทธิบัตร เช่น ชิ้นส่วนในการขับเคลื่อนกระดาษไปทางเดียวและป้องกันไม่ให้กระดาษเคลื่อนย้อนกลับ (One Way Clutch) และเทคโนโลยีของชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่อให้มีแรงบิดในการหมุน 2 ด้านไม่เท่ากัน (Two Way Limiter) และผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนพลาสติกวิศวกรรมไม่มีสิทธิบัตร เช่น เฟืองแบบธรรมดา (Flange Gear) และหน่วยขับเคลื่อนภายในเครื่องโทรสาร (Drive Unit for Facsimile) นอกจากนี้บริษัทฯยังได้รับการสนับสนุนทางด้านเทคนิคจาก PNI) ทั้งในด้านการออกแบบเทคโนโลยีในการผลิตและตัวผลิตภัณฑ์ และด้านการพัฒนาตลาด โดย PNI จะเป็นผู้แนะนำลูกค้าให้มาซื้อสินค้าของบริษัทฯ ในส่วนที่เป็นลูกค้านอกประเทศญี่ปุ่นซึ่งหมายถึงประเทศไทย และทุกๆประเทศ ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น ซึ่งบริษัทฯจะจัดจำหน่ายสินค้าผ่านทาง PNI

ในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนพลาสติกวิศวกรรมซึ่งบริษัทฯผลิตและจัดจำหน่าย แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ ได้แก่

  1. ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับเครื่องโทรสาร ได้แก่ ชิ้นส่วนที่ใช้สำหรับขับเคลื่อนกระดาษของเครื่องโทรสาร โดยประกอบสำเร็จเป็นชุดขับกระดาษในเครื่องโทรสาร (drive unit) โครงโทรศัพท์ที่ใช้ในเครื่องโทรสาร และโครงฐานเครื่องโทรสาร , ชิ้นส่วนของเครื่องใช้สำนักงานเอนกประสงค์ (Multi Fuction), โครงของเครื่องโทรศัพท์ไร้สาย (Wireless) ซึ่งใช้ประกอบกับเครื่องโทรสาร
  2. ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับเครื่องพิมพ์ และเครื่องถ่ายเอกสาร ได้แก่ เฟืองที่ใช้ในการขับเคลื่อนลูกกลิ้งไวแสง (Photosensitive Drum) ในเครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ เละ เลเซอร์สี, ชิ้นส่วนของเครื่องพิมพ์เลเซอร์และอิงค์เจ็ตและเครื่องพิมพ์ขนาดเล็กแบบพกพา เป็นต้น
  3. ชิ้นส่วนสำหรับเครื่องเสียงรถยนต์ ได้แก่ชิ้นส่วนขับเคลื่อนหัวเทป ชุดยึดหัวอ่านสำหรับเครื่องเล่นซีดี ถาดหมุน แผ่นสำหรับเครื่องเล่นซีดี (Turn Table) เป็นต้น
  4. ชิ้นส่วนพลาสติกอื่นๆ ที่ใช้ประกอบในเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เช่น ตู้เย็น, เครื่องปรับอากาศ และชิ้นส่วนรถยนต์ เป็นต้น

สำหรับ บริษัท ทาพาโก้โมลด์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 52.67 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 45 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจออกแบบ ผลิต ซ่อมและปรับปรุงแม่พิมพ์สำหรับการฉีดขึ้นรูปชิ้นส่วนพลาสติก