ยินดีต้อนรับเข้าสู่....
บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน)
นักลงทุนสัมพันธ์ ข้อมูลนักวิเคราะห์ รายชื่อนักวิเคราะห์
Email This Print This 
บริษัท นักวิเคราะห์
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด ถกล บรรจงรักษ์
อีเมล์ : thakolba@asl.co.th
  วรายุ วัฒนศิร
อีเมล์ : varayuwa@asl.co.th